Depenent del teu país d'origen, estaràs exempt o no de la necessitat de visat turística per viatjar a l'Argentina. Necessitis o no, el període màxim permès són 90 dies, amb la possibilitat de prorrogar-se altres 90 més, és a dir, un total de 180. Tens tota la informació a: «Consells, documentació i requisits per viatjar a l'Argentina".

Tens tota la informació a: "Consells, documentació i requisits per viatjar a l'Argentina".