Els espanyols no necessiten visat per visitar Argentina, ni tampoc els nacionals d'altres països llatinoamericans. D'altra banda, per treballar al país transandino sí que hauran de sol·licitar el visat de treball corresponent, a més de proporcionar un contracte de treball subscrit pel seu patró. En el cas dels estudiants, el visat es concedeix per a períodes de 12 mesos. Tens tota la informació a: «Consells, documentació i requisits per viatjar a l'Argentina".

Tens tota la informació a: "Consells, documentació i requisits per viatjar a l'Argentina".