Fer una reclamació a Aena Aeroports és un dels drets de què disposen tots els passatgers aeris en cas de retard, cancel·lació o danys a l'equipatge durant o després de el vol. Depenent de l'tipus d'incidència, el passatger té dret a una indemnització en forma de compensació econòmica o qualsevol altre tipus d'assistència.

A continuació tens un índex amb tots els punts que tractarem en aquest article.

Objecte i àmbit d'aplicació

El Reglament sobre els drets de l'passatger aeri estableix els drets mínims d'assistència que tindran els passatgers aeris en els casos que es llisten a continuació: • Denegació d'embarcament contra la seva voluntat
 • Cancel·lació de el vol
 • grans retards

S'ha de tenir en compte que aquest serà aplicable a aquells passatgers que parteixin des d'un aeroport situat en el territori d'un Estat membre de la Unió Europea (UE)

També afecta els que parteixin d'un aeroport situat en un tercer país però amb destinació a un altre situat en un Estat membre, llevat que aquests ja gaudeixin dels beneficis o la compensació i assistència per part d'aquest tercer país. Això s'estableix únicament en els casos en què l'aerolínia que efectua el vol en qüestió sigui d'origen comunitari.

Així mateix, no serà aplicable en els següents casos:

 • Passatgers que viatgin de manera gratuïta o amb un bitllet de preu reduït que no estigui a disposició de al públic general de manera directa o indirecta.
 • Passatgers transportats per avions motoritzats d'ala fixa.
 • Passatgers que contractin un viatge combinat i aquest sigui cancel·lat per altres motius que no siguin la cancel·lació de el vol.

S'entén per viatge combinat el conjunt de serveis oferts per un preu global, però la prestació sobrepassa les 24 ho inclogui nit i combini a el menys dos d'aquests elements: transport, allotjament i altres serveis turístics que constitueixin una part important de el viatge.

Denegació d'embarcament

D'acord amb les definicions donades en el Reglament [CE] 261/2004, S'entén per transportista aeri encarregat d'efectuar un vol tot transportista aeri que dugui a terme o tingui intenció de dur a terme un «vol d'acord amb un contracte amb un passatger o en nom d'una altra persona, jurídica o física, que tingui un contracte amb aquest passatger».

D'acord amb aquesta definició, quan un transportista d'aquestes característiques prevegi que haurà de denegar un vol ha de:

 1. Demanar que es presentin passatgers voluntaris disposats a renunciar a les seves reserves a canvi de certs beneficis, sota les condicions que acordi el transportista amb el passatger interessat.
 2. Proporcionar assistència als voluntaris en forma de reemborsament o transport alternatiu.
 3. Denegar l'embarcament als passatgers contra la voluntat d'aquests si el nombre de voluntaris és insuficient.
 4. Compensar als passatgers, en el cas que es produís el cas 3, bé en forma de compensació o bé en forma de reemborsament o transport alternatiu.

Cancel·lació de vols

En cas de cancel·lació d'un vol, el passatger té igualment dret a una compensació idèntica a la que se li ofereix en cas de denegació d'embarcament, excepte en el cas que:

 • Se li hagi informat a el menys 14 dies abans de el vol.
 • La modificació de l'trajecte hagi tingut lloc prop de l'hora inicialment prevista.
 • La companyia aèria pugui demostrar que la cancel·lació es deu a circumstàncies extraordinàries.

Així mateix, s'han de tenir en compte els següents punts:

 • El transportista oferirà assistència en forma de A) reemborsament de el cost de l'bitllet (des del 50 fins al 75%) si el vol ja no té raó de ser segons el pla de viatge de l'passatger o B) transport alternatiu, que pot ser aviat un vol de tornada a punt de partida o la conducció fins a la destinació final en condicions comparables i el més ràpidament possible.
 • El transportista també oferirà assistència en forma de refrigeris en funció de el període d'espera i allotjament en un hotel si és necessari pernoctar una o més nits o si es requereix una estada addicional a la prevista inicialment pel passatger.
 • Els passatgers tenen dret a una compensació de 250 € per a vols de fins a 1.500 km, 400 € per a vols intracomunitaris de més de 1.500 km i vols no comunitaris de 1.500-3.500 km, i 600 € vols fora de la UE.
 • Sempre que s'informi els passatgers aeris d'una cancel·lació, se'ls haurà de donar una explicació sobre els possibles transports alternatius de què disposen.

No obstant això, els transportistes aeris no estan obligats a abonar una compensació si poden demostrar que la cancel·lació es deu a circumstàncies extraordinàries que no haguessin pogut evitar-se fins i tot havent pres totes les mesures raonables possibles.

A més, és responsabilitat íntegra de l'aerolínia proporcionar informació a l'passatger sobre la cancel·lació, així com l'elecció de el moment en què se li comunica sempre que entri dins dels límits estipulats.grans retards

En qualsevol de les tres situacions que s'esmenten a continuació, els passatgers han de rebre assistència en forma de, per una banda, la menjar i als refrescs suficients d'acord amb el temps que sigui necessari esperar i, d'altra banda, dues trucades telefòniques, tèlex, missatges de fax o correus electrònics:

 • 2 hores o més per a vols de 1.500 km o menys
 • 3 hores o més per a tots els vols intracomunitaris de més de 1.500 km i tots els altres vols d'1.500-3.500 km
 • 4 hores o més per a tots els vols de més de 3.500 km fora de la Unió Europea

L'assistència esmentada anteriorment s'oferirà en funció dels límits de temps establerts per a cada tram de distàncies. Si el retard és de més de 5 hores, Com a passatger tens dret a decidir no continuar amb el viatge, rebre el reemborsament del bitllet i volar de tornada a la destinació on vas iniciar originalment el viatge.

Si arribes al teu destí final amb un retard de 3 hores o més, podries tenir dret igualment a una indemnització idèntica a la que correspondria en cas de cancel·lació. No obstant això, la companyia estarà exempta sempre que pugui demostrar que el retard es deu a circumstàncies excepcionals que escapen del seu control.

Persones amb necessitats especials

Els passatgers amb discapacitat o les persones amb mobilitat reduïda tenen dret, sota la legislació de la UE, a rebre assistència als aeroports. Així mateix, estan protegides davant qualsevol tipus de discriminació en fer la reserva o l'embarcament.

Per aquesta raó, els transportistes aeris encarregats d'efectuar el vol han de donar prioritat a aquestes persones i els seus acompanyants o gossos d'acompanyament certificats, així com als nens que viatgen sols.

En cas de denegació d'embarcament, cancel·lació o retards de qualsevol durada, a les persones amb mobilitat reduïda i els nens que viatgin sols se'ls proporcionarà:

 • Menjar i beguda
 • Allotjament
 • Transport de l'aeroport a el lloc d'allotjament
 • Accés a trucades telefòniques, tèlex, fax o e-mails

Aquesta assistència s'aplica a la sortida, l'arribada i el trànsit des de i fins a la seva destinació final. Per facilitar la recepció d'aquesta atenció, s'aconsella notificar a l'aerolínia amb antelació sobre les necessitats especials de cada un.

Incidències amb l'equipatge

Les aerolínies són responsables de tot dany causat a l'equipatge en cas de destrucció, pèrdua, deteriorament o retard en el lliurament de la mateixa si el dany ha tingut lloc a bord d'l'avió o mentre l'equipatge es trobava sota la custòdia de l'aerolínia. Per això, aquest dret no és aplicable per a l'equipatge de mà.

En canvi, com a passatger has de tenir present que les aerolínies no es faran responsables de qualsevol dany causat a l'equipatge o derivat d'un retard en el lliurament de la mateixa si s'han adoptat totes les mesures al seu abast per evitar aquests danys, si ha estat impossible adoptar aquestes mesures o si es deu a la pròpia naturalesa de l'equipatge o un defecte de la mateixa.

En aquests casos, el passatger ha d'acudir immediatament a taulell de l'aerolínia o la seva empresa d'assistència en terra (agent maneig) Per presentar en aquest mateix moment la reclamació corresponent emplenant l'imprès conegut com Part d'Irregularitat d'Equipatge (PIR). Els passatgers disposen dels següents terminis per presentar les seves reclamacions:

 • avaria: Immediatament després d'haver notat el deteriorament o, com a molt, dins d'un termini de 7 dies a partir de la data de la recepció.
 • retard: Com a molt tard, dins dels 21 dies següents a partir dels quals l'equipatge va ser lliurat a l'passatger.

Tota reclamació s'ha de fer per escrit independentment de l'emplenament el PIR Si no rep una resposta per part de l'aerolínia o aquesta no és satisfactòria, hi ha la possibilitat d'acudir als tribunals en un termini màxim de 2 anys des de l'arribada de l'aeronau a terra. En cas de robatori o sostracció d'algun objecte de l'equipatge, s'aconsella interposar una denúncia a la comissaria de policia més propera al més aviat possible.

Aquest article ha estat compartit 77 vegades. Hem dedicat moltes hores per recollir aquesta informació. Si t'ha agradat, comparteix-ho, si us plau: