Un dels símptomes de la pobresa extrema és la inaccessibilitat a un habitatge digne o fins i tot a un sostre on viure. Nicaragua és un dels països d'Amèrica Llatina on les zones rurals es veuen afectades per aquest fenomen, encara que en els últims anys s'ha vist àmpliament reduït gràcies a les inversions estrangeres directes i el comerç internacional. Tens tota la informació a: «La pobresa en el món: definició, causes i tipus".

Tens tota la informació a: "La pobresa en el món: definició, causes i tipus".