Els mapes antics d'una ciutat poden resultar interessants, ja que ens permeten saber com era aquesta població en el passat. En aquest cas, podem observar l'Havana l'any 1898. La zona més antiga de la ciutat és la coneguda com L'Havana Vella. Tens tota la informació a: «Mapes de Cuba: informació i imatges".

Tens tota la informació a: "Mapes de Cuba: informació i imatges".