Quan es va elaborar aquest mapa, a principis de segle XX, encara no s'havien viscut la Primera i la Segona Guerra Mundial, en què Japó sofriria grans danys, entre els quals destaquen les bombes atòmiques llançades sobre Hiroshima i Nagasaki. Tens tota la informació a: «Mapes del Japó: imatges i informació".

Tens tota la informació a: "Mapes del Japó: imatges i informació".