Són diverses les causes de la pobresa existent a Amèrica Llatina, la qual no s'estén de forma heterogènia per tots els països. El principal motiu d'aquest subdesenvolupament és la desigualtat social. Tens tota la informació a: «Pobresa a Llatinoamèrica: causes, conseqüències i solucions".

Tens tota la informació a: "Pobresa a Llatinoamèrica: causes, conseqüències i solucions".