L'Alcorà és el llibre sagrat de l'islam, en el qual es troba la paraula de Déu, revelada a Mahoma. Molts dels personatges que apareixen a l'Alcorà (p. Ex. Adam, Noè, Abraham o Joan Baptista) apareixen també en els llibres sagrats de l'cristianisme i el judaisme. Tens tota la informació a: «Quines són les principals religions de l'món?".

Tens tota la informació a: "Quines són les principals religions de l'món?".