Un dels llocs de reunió dels turcs són les cafeteries, on poden trobar-se sempre grups d'homes fumant narguil. Es pot fumar tant tabac pur com barreges de diferents sabors. Aquestes últimes són cada vegada més populars entre els joves. Tens tota la informació a: «Costums i tradicions de Turquia".

Tens tota la informació a: "Costums i tradicions de Turquia".