El matrimoni és un aspecte important en la societat turca, ja que és l'inici per crear una família. En algunes àrees rurals de país, són els pares els que decideixen amb qui es casarà el seu fill o filla. Tens tota la informació a: «Costums i tradicions de Turquia".

Tens tota la informació a: "Costums i tradicions de Turquia".